پیدا

یادت گرامی ملک مطیعی !

درخواست حذف اطلاعات

درگذشت ناصر ملک مطیعی را به دوستدارانش تسلیت میگویم انیکه نقش آفرینی شان از جانب منتقدین سطحی نگر فاقد ارزش اعلام می شد در قلب میلیونها ایرانی همیشه زنده خواهند بود .
/
البرز معصومی ایرانی